Zapomenuté sportovní oděvy a obuv

0
101

Žádáme majitele zapomenutých sportovních oděvů a obuvi, aby si je vyzvedli na sekretariátu TJ Ostrov.