Zpráva o činnosti 2020/2021

0
137

Zpráva o činnosti : Oddíl volejbalu – 2020/2021

Oddíl volejbalu má v roce 2020: k 31.12.2020

 9 aktivních členů  

duben 2021 – 1 staronová členka TJ –  Dagmar Gburová

Rok  2020/2021 – sportovní činnost:

V roce 2020  během coronavirové epidemie byla naše  veškerá sportovní činnost velmi omezena, pozastavena.

Využití haly TJ k pravidelným tréninkům bylo minimální a aktivní jsme začali být až v letních měsících, kdy bylo sportování mírně uvolněno.

Během letních měsíců 2020  jsme absolvovali několik tréninků a  v září jsme mohli zorganizovat naši oblíbenou akci :

Turnaj 100-letých –  již 13. ročník

Turnaj se velmi vydařil a byly vidět velmi parádní výkony všech nás – již letitých sportovců.

Letos v dubnu a květnu jsme připravili volejbalové kurty ( 2 hřiště) na letní sezónu, do brigádnických hodin se zapojili všichni členové oddílu.

Práce nám velmi usnadnil nově vybudovaný přívod vody, kde se již nemusíme obávat úniku vody od nezvaných návštěvníků.   

V červnu opět nabídneme k užívání volejbalové kurty žákům ZŠ Májová a

ZŠ  Krušnohorská – které naše kolegyně využijí ke sportovním hrám  ( volejbal, přehazovaná).

V září proběhne 14. ročníku Turnaje 100-letých, na který se všichni velmi těšíme a přes léto budeme ladit naší formu.

Všichni doufáme, že letošní  léto bude pro veškeré sportování příznivější a my budeme moci využít každé chvilky  k volejbalovým akcím.      

Informace k pronájmu volejbalových kurtů  během letních měsíců a září 2021 budou vyvěšeny na stránkách TJ Ostrov v sekci odbíjená.

 Za oddíl volejbalu

Kameníková – předsedkyně oddílu