Zapomenuté sportovní oděvy a obuv

0
52

Žádáme majitele zapomenutých sportovních oděvů a obuvi, aby si je vyzvedli na sekretariátu TJ Ostrov.