Badminton

Závěr sezony

Rozloučení se sezonou  2018 / 2019

V pátek 31.5. jsme se téměř všichni sešli na ukončení sezony. Bylo vše - jídlo, pití  všeho druhu, nechyběly domácí pochutiny. Došlo i na tradiční disciplíny, kdy se výsledky neevidují, i když by někteří "chtěli"...crying

Zhodnocení: Naši hráči dosáhli ze 14 turnajů, jak doma tak i v zahraničí, výborných výsledků. Nejhodnotnějším byl zisk tří medailí včetně mistrovského titulu z mezinárodního mistrovství Salcburska v Rakousku, který přivezl Fabián Šula + zisk dvou titulů z MČRV  2017/2018 - veterána oddílu.

Umístění z turnajů:

1.m. - 20 x; 2.m. - 13 x; 3.m. - 16 x; 4. - 10.m - 12 x. Všem, kteří dosáhli těchto skvělých výsledků, patří poděkování za reprezentaci oddílu a TJ.

 Do nastávajících dovolených Vám VO přeje krásné počasí  a načerpání nových sil do sezony 2019/2020, která začne 3. září.

BADMINTONU AHOJ !

wink yes cool